Skip to main content
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Maak een XML sitemap aan

Maak een XML sitemap aan

Er bestaan twee mogelijkheden om een XML sitemap aan te maken.

De eerste manier is de omslachtige manier.

Je gaat hier zelf een sitemap aanmaken met de code van sitemaps.org/protocol.html   Op deze site kan je nog nuttige informatie terugvinden. De code om een sitemap aan te maken:

&lt;?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?&gt;

&lt;urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9“&gt;

&lt;url&gt;

&lt;loc&gt;http://www.example.com/&lt;/loc&gt;

&lt;lastmod&gt;2005-01-01&lt;/lastmod&gt;

&lt;changefreq&gt;monthly&lt;/changefreq&gt;

&lt;priority&gt;0.8&lt;/priority&gt;

&lt;/url&gt;

&lt;/urlset&gt;

 

Maak een XML sitemap aan

Stappen om een sitemap te maken:

  • Begin met een openingstag en eindig met een afsluitende tag.<urlset></urlset>
  • Geef de naamruimte (protocolstandaard) op binnen de <urlset>
  • Vermeld een vermelding voor elke URL, als een bovenliggende XML-tag.<url>
  • Voeg een onderliggende vermelding toe voor elke bovenliggende tag.<loc><url>

Alle URL’s in een sitemap moeten ook afkomstig zijn van één enkele host. Zoals www.example.com of store.example.com.

Maak een XML sitemap aan

De tweede manier om een XML sitemap te maken is via de simpele manier.

  • Als eerste ga je hierbij de sitemap laten generen door een sitemap generator.
  • Download het XML bestand, als de sitemap klaar is.
  • Hernoem daarna dit bestand tot sitemap.xml.
  • Ten slotte moet je dit XML bestand uploaden in de hoofdmap van je website (de root)

 

Je zou ook een XML sitemap kunnen aanmaken met WordPress.

De laatste stap

Eens de XML sitemap is aangemaakt, moet je nog één belangrijk ding doen. Je moet de XML sitemap verzenden in Google Webmaster Tools. Hierdoor kan je je site ook snel laten indexeren.

Inhoudsopgave