Skip to main content
You are here:
< All Topics
Table of Contents
  1. Ga naar de website van WordPress
  2. Heb je al een account? Ga dan linksboven naar ‘inloggen’
  3. Er zal dan een inlogscherm openen waar je eerst je e-mail moet ingeven.Daarna verschijnt er een vakje met ‘wachtwoord’. Vul hier je wachtwoord correct in.

Nog geen website?

  1. Klik dan op ‘je site maken’
  2. Vul de vragen in die je worden gesteld en volg de stappen.